Klanten

Er zijn op dit moment ongeveer 65 organisaties die gebruik maken van Picture Pack. Bedrijven van verschillende groottes en samenstellingen. Iedereen gebruikt Picture Pack op zijn manier.Overheid / Gemeenten

Amsterdam Marketing
CBS
Gemeente Amsterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Den Haag
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Soest
Gemeente Tilburg
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Zaanstad
Hoogheemraadschap Delfland
12 landschappen
Merk Fryslân
Provincie Gelderland
Rotterdam Branding Toolkit
Wetterskip Fryslan

Commercieel

Financieel

ASR
FMO

Onderwijs

Avans Hogeschool
Open Universiteit
Radboud Universiteit
ROC Friese Poort
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Utrecht

Telecommunicatie

KPN
Ziggo

Woningcooporaties

Eigen Haard
Pré Wonen
Staedion
Wonen Limburg
Woonpunt
ymere

Gezondheidszorg

SBA
Utrechts Medisch Centrum
UZ-Leuven (België)

Overige

Dorcas
Eurail
Hivos
Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Groenfonds
Postcode Loterij
Staatsbosbeheer
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Waddenvereniging